Skip to main content

Programstöd för ISQM1!

Web- och/eller appbaserat program som hjälper revisions- och redovisningsbyrån att dokumentera era motåtgärder, övervakning och utvärdering enligt ISQM1. Smarta funktioner som gör att de motåtgärder ni säger att ni ska göra blir gjorda. Kvalitetssäkrat av Sverigeledande ISQM-experten Kristofer Block. Låt oss visa hur ni kan skapa er kvalitetskultur via programmet.

När måste första övervakningen och utvärderingen vara gjord?

Standarden säger att man ska göra en övervakning och utvärdering av systemet årligen. Av tillämpningshänvisningarna står följande:


A188. Tidpunkten då utvärderingen görs kan bero på revisionsföretagets omständigheter och kan sammanfalla med utgången av revisionsföretagets räkenskapsår eller slutförandet av den årliga övervakningscykeln.

Jag tolkar detta som att man kan se på kvalitetsåret som ett bokslut. Dvs om man skulle starta ett bolag per 15 dec så innebär detta sannolikt att man skulle välja räkenskapsår tom 31 dec. Det skulle sen upprättas ett bokslut sen revideras. Revisionsberättelse senast 30 juni. 

Jag kan dock tycka att det inte finns skäl att vänta med övervakning och utvärdering mer än möjligen någon månad efter avslutad övervakningscykel eftersom det mesta av dokumentationen bör finnas på plats tidigt i processen. Rimligen borde övervakning och utvärdering därmed skett inom en snar tid relativt sista dag i övervakningscykeln. Jag skulle säga att den seriösa byrån därmed har utfört sin första  utvärdering av systemet senast 31 januari 2024.

Det förefaller därmed även rimligt att man som byrå bör fastställa vilken övervakningscykel som gäller för sitt system. Följaktligen kommer vi i nästa version av ISQMonline att lägga till att byrån ska fastställa en sådan. Det kommer ju även underlätta dokumentationen och årsrullningen av programmet att se på det på detta sätt.

Det förefaller därmed även rimligt att man som byrå bör fastställa vilken övervakningscykel som gäller för sitt system. Följaktligen kommer vi i nästa version av ISQMonline att lägga till att byrån ska fastställa en sådan. Det kommer ju även underlätta dokumentationen och årsrullningen av programmet att se på det på detta sätt.

Klart med fortsatt utveckling av ISQMonline

Det är med glädje jag kan meddela att vi fortsätter utvecklingen av programmet. Några av de delar som kommer förbättras:

  1. Gör din riskbedömning i systemet. Förslag på risker och motåtgärder.
  2. Förbättrad spårbarhet. Exempelvis kommer alla anställda se sina egna
    lämnade intyg.
  3. Användarvänligare. Exempelvis mer hjälptexter i programmet
  4. Utvecklad rapportdel
  5. Förenkling av grundorsaksanalysen
  6. Flera exempel på bra motåtgärder för att höja kvaliteten på byrå
Låt oss visa dig

hur vi kan ge stöd i ert ISQM-arbete

Kristofer Block har startat Block Revisionskvalitet för att ge dej som driver en liten eller mellanstor revisionsbyrå stöd i kvalitetsarbetet. Kristofer har en gedigen bakgrund genom arbete med kvalitetskontroller och kvalitetsarbete i bl a FARs normgivningsgrupp för Revision. Han är även lärare på FARs grundkurs för ISQM och har nu tagit fram ett arbetssätt så att du effektivt ska kunna ta dej an utmaningen med att införa, fastställa och övervaka din riskbedömning effektivt och med hög kvalitet.

Boka ett förutsättningslöst möte för att få en genomgång av vad vi kan göra för er. Boka här!

Eller varför inte göra vår enkät och få reda på hur redo du och din byrå är för ISQM! Länk till enkäten!

Intresseanmälan

Nyfiken redan nu? Anmäl intresse i tid så hinner vi ge även er byrå stöd!


Håll dig uppdaterad om ISQM via vårt nyhetsbrev!

OSB! Din e-postadress används endast till nyhetsbrevet och lämnas inte till annan part!