Skip to main content

Boken ISQM1
för mindre och medelstora revisionsbyråer

Kristofer Block ger konkreta tips kring hur er revisionsbyrå effektivt ska utforma och införa ett kvalitetsstyrningssystem.

Utöver tips om arbetssätt innehåller boken exempel på vanliga kvalitetsrisker för den lilla och medelstora revisionsbyrån och vad ni som byrå kan införa för motåtgärder för dessa kvalitetsrisker.