Skip to main content

Kursutbud 2023/2024.

ISQM – implementering, övervakning och utvärdering av kvalitetsstyrningssystem

Wrap-up ISQM1. Designfasen är gjord. Hur implementerar byrån alla motåtgärder? Hur övervakar och utvärderar byrån kvalitetsstyrningssystemet effektivt?
Förslag på arbetssätt och flöden.
Praktisk tillämpning ”Best practice” i verktyget ISQMOnline
12/9 kl 10-15
13/9 kl 10-15
Ord pris 2495 kr/deltagare. Pris för användare av ISQMonline 1299 kr/deltagare
Begränsat antal platser.

Utveckla dina assistenter och nyexaminerade revisorer

Ny omgång av populär seminarieserie där aktuella frågor, balansartiklar, nya rekommendationer eller tillsynsärenden diskuteras under ledning av Kristofer Block
Omtyckt komplement till FARs utbud där medarbetaren får fortsatt utveckling och tvingas ta ställning till knepiga situationer och vanliga brister som revisorer får kritik för i tillsynsärenden.
Inläsning med material ca 1 timme och 1 timmes seminarium i månaden.

Anmälan

Namn
Faktura adress (om annan än e-post)